logo ush

Angajamentul Universității SPIRU HARET privind protecția datelor personale și dreptul la viața privată

Pentru că sunteți un colaborator important al Universității SPIRU HARET, prima noastră prioritate este să vă oferim servicii edcaționale de calitate, într-un mediu academic cu o integritate dovedită.

Satisfacţia deplină şi încrederea în Universitatea SPIRU HARET este absolut esenţială pentru noi. De aceea, ca parte a angajamentului nostru de a satisface aşteptările dumneavoastră, ne-am actualizat politica de confidenţialitate. Acest lucru formalizează angajamentele noastre faţă de dumneavoastră şi descrie modul în care universitatea foloseşte datele cu caracter personal.

Prin "date cu caracter personal" înțelegem orice informație colectată și autentificată într-un format care va permite să fiți identificat personal, fie direct (de ex. nume), fie indirect (de exemplu, număr de telefon sau e-mail), ca persoană.

Vă recomandăm să citiţi acest document, care descrie politica noastră de confidenţialitate, politica de protecţie a datelor personale, ca fiind angajamentul nostru care guvernează modul în care se oferă serviciile educaționale, serviciile de suport, modul în care se desfășoară activitățile didactice și mediul de lucru din spațiul academic al Universității SPIRU HARET.

Universitatea SPIRU HARET colectează date cu caracter personal în cadrul procesului de preînscriere și admitere, pe parcursul desfășurării activităților didactice sau administrative la facultatea/ colegiul în cadrul căreia doriți să deveniți student, sunteți student sau lucrați ca angajat. Datele dumneavoastră personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de confidenţialitate, în cadrul proceselor de preînscriere, admitere, pe durata studiilor şi după acestea, în desfășurarea activităților didactice sau în cursul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Regulile aplicabile în cadrul Universității SPIRU HARET, atunci când colectează sau prelucrează date cu caracter personal, se bazează pe următoarele principii:

 1. Transparenţă în procesul de colectare și procesare a datelor dumneavoastră personale. Universitatea vă va comunica, la cerere, ce date cu caracter personal sunt colectate, de ce sunt colectate și cum sunt folosite;
 2. Legitimitate – universitatea colectează și procesează datele dumneavoastră personale doar în scopurile descrise în această politică și în conformitate cu prevederile legale.
 3. Relevanţa şi acurateţea datelor este asigurată prin colectarea și procesarea responsabilă numai a acelor date cu caracter personal necesare pentru întocmirea propriilor evidențe, pentru desfășurarea proceselor didactice și de suport, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Vor fi luate toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le deţinem sunt exacte şi actualizate;
 4. Păstrarea datelor cu caracter personal va fi făcută în perioada necesară pentru procesare, în conformitate cu prevederile legii. După expirarea termenului legal, datele personale, care nu mai sunt necesare, vor fi distruse, cu respectarea dispozițiilor legale;
 5. Dreptul de acces la datele personale – puteți accesa, rectifica, modifica, corecta sau șterge datele dumneavoastra personale. De asemenea, vă puteţi opune utilizării datelor dumneavoastră personale, în special pentru a evita primirea de informaţii despre vânzări şi marketing. Detalii privind modul în care puteți solicita aceste lucruri găsiți pe site-ul nostru la adresa: gdpr.spiruharet.ro secțiunea "Acces şi modificare";
 6. Confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră este asigurată prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice rezonabile, pentru a vă proteja datele personale împotriva modificării sau a pierderii accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării lor ori a accesului neautorizat;
 7. Transferul datelor dumneavoastră personale se face către alte entități doar în scop educațional (exemplu platforma Blackboard, Registrul matricol unic), către instituții cu drept de supraveghere și control asupra universității (exemplu Ministerul Educației Național sau casa de sănătate etc.), către terți pentru procesarea plăților prin card bancar, către prestatorii de servicii esențiale pentru funcționarea universității în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau pentru oferirea celor mai bune servicii de educație. Vom lua măsurile adecvate pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră atunci când partajăm sau transferăm astfel de date.

Domeniul de aplicare

Politica de protecție a datelor se aplică pentru toate datele personale colectate de universitate în procesul de preînscriere, admitere și pe parcursul derulării studiilor.

Datele personale colectate/ prelucrate de către Universitatea SPIRU HARET sunt datele personale care permit oferirea de servicii de educație, suport și consiliere generală studenţilor/ elevilor sau angajaţilor săi, promovarea universităţii/ colegiului, promovarea facilităților și a serviciilor universităţii, imagini vizuale pentru publicarea revistelor universităţii, întocmirea şi menținerea propriilor evidenţe, sprijinirea și gestionarea activităţilor personalului angajat.

De asemenea, universitatea utilizează camere de supraveghere cu circuit închis (CCTV) pentru monitorizarea și colectarea de imagini vizuale pentru asigurarea siguranţei persoanelor, a spaţiilor și pentru prevenirea criminalității. Într-o astefel de situație, vor fi afișate la loc vizibil pictograme de informare având mențiunea „ATENȚIE ZONĂ DE SUPRAVEGHERE VIDEO”.

Tipurile de date personale colectate pot include:

 • detalii de contact (de exemplu, nume de familie, prenume, număr de telefon, e-mail);
 • date personale (de exemplu, data naşterii, naţionalitatea, condiţiile medicale etc.);
 • date referitoare la copiii angajaților universității (de exemplu, prenume, și CNP), care pot fi furnizate doar de către un adult;
 • numărul cardului bancar (în scopul realizării plăților prin card bancar sau a virării/ returnării de taxe/ sume cuvenite);
 • răspunsuri la întrebări/ comentarii cu ocazia completării de chestionare aplicate în scopul îmbunătățirii mediului de învățare.

Universitatea SPIRU HARET nu colectează în mod deliberat date sensibile, precum ar fi date cu privire la rasă, opinii politice, credinţele religioase şi filozofice, apartenenţa la organizații nonprofit sau detalii cu privire la orientarea sexuală. În funcţie de legile aplicabile, alte date care ar putea fi considerate sensibile (cum ar fi etnia, numărul cardului de bancar sau statutul pe piața muncii etc.) pot fi colectate pentru a îndeplini cerinţele legale sau pentru a vă oferi servicii educaționale adaptate nevoilor dumneavoastră. În acest caz, în funcţie de legile în vigoare, poate fi necesar consimţământul dumneavoastră prealabil în ceea ce priveşte colectarea acestor date sensibile.

Când sunt colectate datele dumneavoastră personale?

Datele cu caracter personal pot fi colectate într-o varietate de ocazii, inclusiv:

 • cu ocazia preinscrierii/ admiterii la programele de studii alese de dumneavoastră, plata unor taxe, solicitări, plângeri și/ sau dispute;
 • prin participarea la seminarii, conferințe, programe de marketing sau evenimente, înscrierea în proiecte ca membru al grupului țintă sau la cursuri suplimentare organizate de universitate în afara planului de învățământ;
 • prin participarea la sondaje (de exemplu sondaj privind mediul de învățare) sau participarea la concursuri, abonarea la buletine de ştiri, obținerea accesului online pe site-uri ale universității în scopul de a primi oferte şi informații prin e-mail;
 • prin participarea la activităţi educaționale prin Internet: conexiune la site-urile universității (adresa IP, cookies), formulare online (preînscriere online, chestionare, pagini pe reţelele sociale ale universității/ facultăților, platforma de e-learning Blackboard etc).

Cum vom folosi datele dumneavoastră personale?

Colectăm datele dumneavoastră personale pentru:

 • îndeplinirea obligaţiilor noastre legale, impuse prin legislația din domeniul educației și/ sau a muncii;
 • întocmirea propriilor evidențe, pentru gestionarea activităților didactice și de personal, în conformitate cu standardele contabile;
 • întocmirea contractului de studii cu universitatea, gestionarea accesului la resursele de învățare (platforma de e-learning, site, biblioteci, librării etc.);
 • imbunatatirea serviciilor educaționale oferite, pentru a promova serviciile de suport și a obtine o mai bună înțelegere a cerintelor și dorințelor dumneavoastră;
 • adaptarea programului nostru si a serviciilor disponibile pentru a satisface mai bine cerinţele dumneavoastră;
 • personalizarea ofertei educaționale, informarea privind oferte speciale şi orice servicii noi create de universitate;
 • gestionarea relației noastre cu studenții înainte, în timpul și după finalizarea studiilor, pentru trimiterea de comunicări direcționate, anticiparea unor activități viitoare, precum şi pentru efectuarea de raporte, sondaje de satisfacţie, luând în considerare dreptul de a obiecta;
 • îmbunătățirea serviciilor universității, în special: efectuarea de anchete și analize pe bază de chestionare și comentarii ale studenților, gestionarea plângerilor, oferindu-vă avantajele de membru al comunității academice;
 • conformitatea cu legislaţia (de exemplu, stocarea documentelor contabile).

Pentru orice întrebări referitoare la principiile protecției datelor de către Universitatea SPIRU HARET, vă rugăm să ne contactați la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..